Ordretelefon (08:00-16:00) 33 06 10 45
post@germitech.no

Lekkasjekontroll

Har du behov for lekkasjekontroll? Germitech forhandler avtaler hos en rekke av de fremste innen inspeksjon og måleinstrumenter. Vi tilbyr også en rekke utstyr og klær spesielt tilpasset inspisering av lekkasjer.

Hva en lekkasjekontroll innebærer

En lekkasjekontroll går ut på å søke etter og konstatere vann- og/eller gasslekkasjer. Disse blir så meldt inn til kommunen som sørger for reparasjon der det er nødvendig.

Vannlekkasjer

Å ha godt og tilstrekkelig med vann er ikke alltid en selvfølge, selv om vi i Norge generelt har høy standard når det kommer til springvann. Grunnet befolkningsvekst er det viktig å konservere vann. Ofte lekker halvparten av vannet ut før det når forbrukeren. Derfor er det uhyre viktig å gjennomføre jevnlig kontroll, slik at man unngår unødvendig svinn.

I Norge har vi høyt trykk på vannet som kommer gjennom rørene. Dette er på grunn av vår topografi, eller terrenget, som kan gjøre det vanskelig å få vannet til å flyte på egenhånd. Det høye trykket fører dessverre også til flere lekkasjer, ettersom rørene ikke tåler høyt trykk over en lengre periode. Svakere trykk er mer gunstig for rørene, men dette lar seg ikke alltid gjøre i en fjellnasjon som Norge. Heldigvis blir det forsket på hvordan vi kan løse dette problemet. Men innen den tid, er det viktig å ha jevnlig lekkasjekontroll, slik at risikoen for vannlekkasjer minskes.

Les mer om hvorfor lekkasjekontroll er viktig.

Gasslekkasjer

En lekkasjekontroll av gasslekkasjer er påbudt av 4-gass forordningen, en ordning utarbeidet av EU. Denne krever at eiere av kjøleanlegg, varmepumper og utstyr til luftkjøling forebygger lekkasjer. Dette gjelder også firmaer og bedrifter som utfører service og vedlikehold.

Følgende er de generelle trinnene for en gasslekkasjekontroll:

 • Anleggene må lekkasjesøkes umiddelbart
 • Anlegg skal etterkontrolleres
 • Det er krav om årlig lekkasjekontroll for anlegg over 3 kg
 • Krav om dokumentasjon fra alle anlegg
 • All service skal utføres av sertifisert personell
 • Miljødirektoratet kan utføre uanmeldte kontroller
 • Alle anleggseiere er ansvarlige, dekke inkluderer potensielle bøter

Mer om F-gass forordning

F-gass forordningen omfatter gassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og Nitrogenoksid (N2O). Regelen omfatter også flere såkalte “F-gasser”, blant annet HydroFluorKarboner (HFK), PerFluorKarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6). Det er utslipp av disse gassene EU ønsker å redusere. Regelverket har påvirket bransjer som bilbransjen, brannvernbransjen, kuldebransjen og høyspentbransjen.

Forordningen omfatter en rekke anlegg, disse inkluderer:

 • Stasjonære kulde- og varmepumpeanlegg
 • Brannslukningsutstyr og andre instrumenter som inneholder F-gasser
 • Høyspentbrytere
 • Andre utstyr som benytter F-gasser som løsemiddel

Våre inspeksjonsprodukter

Gassdetektor GS 300

Gassdetektor GS 300 er en gassniffer som tar for seg lekkasjesøking av naturgasser. Apparatet har en følsomhet på 1-2000 ppm (parts per million), og avgir lys samt vibrasjons- og lydsignal ved oppdagelse av en lekkasje.

CO- detektor CM 220

Et instrument som måler karbondioksid i romluften. Apparatet har en oppløsning på 0-999 ppm. Finn flere produkter for lekkasjekontroll på vår nettside.

Kontakt oss

Har du spørsmål angående våre samarbeidspartnere, produkter eller tjenester, hjelper vi deg gjerne. Kontakt oss på våre nettsider. Vi håper å høre fra deg.