Ordretelefon (08:00-16:00) 33 06 10 45
post@germitech.no

Ventilasjonsrens

Danduct Clean har utviklet utstyr for profesjonell rengjøring av ventilasjonssystemer i boliger, kommersielle og industribygg (hoteller, sykehus, skoler, skip, farmasøytisk industri o.l.)

Her kan du finne informasjon om følgende produkter:

Inspection robot:

Robot for inspeksjon utstyrt med en tovegs fargekamera og to sterke halogen lamper. Inspeksjonen er vist i en fargemonitor, samt at hele inspeksjonen kan blitt tatt opp på video, som kan fremvises for kunden som ett bevis på godt utført arbeid.
Enheten blir styrt fra fjernkontroll og er konfigurert til å kunne inspisere alle typer for ventilasjonssystemer

Multi purpose robot:

En sterk 4-hjuls drevet Multi purpose robot utstyrt med en toveis fargekamera, halogen belysning, monitor med innebygd video, fjernkontroll og en vidt spekter av børster i alle størrelser for rengjøring av kanaler fra 150 mm opp til 1200 mm.
All skitt og annet avfall blir effektivt fjernet og transportert til filtre ved hjelp av Avtrekksvifter ved enden av kanalen. Utstyr for overflatebehandling av kanalen kan enkelt monteres på Multi-purpose roboten.

DC4 Ductcleaner:

Duct Cleaner DC4 er en elektrisk rensemaskin med roterende børste for mindre runde, firkantede og rektangulære kanaler opp til 600 mm.

Powerdrill:

Power drill (0-2400 rpm) med en roterende fleksibel aksel (2,5-10,0 meter) for små kanaler - 63-150 mm diameter.

Avtrekksvifter:

Danduct Clean leverer kraftige Avtrekksvifter som lett kan transporteres fra rom til rom - selv trapper er ikke et hinder.

Accessories:

Danduct Clean tilbyr forskjellig tilbehør for forskjellig bruk under rensingen. Et eksempel er sperreballonger, masker og klær.

Ventilasjonsrens i detalj

Venilasjonssystemet er designet for å distribuere luft fra og til rommene. Selv med filtere tilpasset systemet, kan man ikke unngå at smuss, støv og bakterier kommer inn i systemet. Denne forurensningen akkumuleres over tid og kan etter flere år bygge seg opp til å bli en anseelig mengde.

Konsekvensene blir at systemet ikke fungerer som forutsatt. Hvis systemet, ved siden av transport av frisk luft, også benyttes til oppvarming/kjøling av rom, kan systemet bli vanskelig å regulere. Det akkumulerte støvet vil være en basis for bakterier og soppdannelser. Disse kan med tiden, løsne fra støvet og bli transportert inn i de ventilerte rommene.

Filtere som er tettet med støv kan på samme måte også være ett arnested for bakterier og sopp. Sporene vil over tid gro igjennom filtrene og frigjøres på den andre siden av filteret. På denne måten kan bakterier og sopp komme frem til rom, selv de som er filtrerte.

Personer som oppholder seg i rommet kan bli syke av bakteriene og soppsporene som sirkuleres i urensede ventilasjonssystemer. Symptomer som irriterte luftveger, migrene, trøtthet etc, kan fremkomme av dårlig inneluft. Ventilasjonssystemet er ikke alene om å bidra til dårlig luftkvalitet, men er en av hovedårsakene.

Ventilasjonssystemer fungerer ikke kun som komfort ventilasjon i kontorlokaler, men brukes også innen industrien for avsug av gasser, røyk og støv. Disse byggene er gjerne meget forurensede. Mange av disse anleggene har ingen direkte innflytelse på innendørs luftkvalitet, da de fungerer som luftavsug. Dog kan disse avsugene bli blokkert som medfører dårlig avsug fra rommene.

Et urenset ventilasjonsanlegg medfører brannfare. Støv og fett brenner veldig lett og med luftstrøm i kanalene kan ilden spre seg til andre deler av byggningen veldig raskt.

Dette er noen av grunnene til at ett ventilasjonssystem bør rengjøres regelmessig.

Rengjøringsfaser

En rengjøringsjobb kan deles opp i 6 faser:
  • Befaring
  • Inspeksjonen
  • Tilbudet
  • Rengjøringsarbeidet
  • Etterinspeksjon
  • Oppfølging

Befaring

Ved dette møtet klargjøres kundens ønske og problemområder gjennomgås.

Inspeksjonen


Inspeksjonen brukes til å identifisere nøyaktig hvor og omfanget av rengjøringsarbeidet. Ofte er det ikke tilstrekkelig å inspisere visuelt, da det ikke altid er mulig å komme inn i kanalene det gjelder. Inspeksjonsrobotten er et effektiv redskap som kan komme frem i hele systemet. For bygninger som har strenge krav til luftkvaliteten, kan prøver av støvet taes for analyse av bakterie og soppinnhold. Etter inspeksjonen og analysen er det mulig å detaljplanlegge hvordan arbeidet bør utføres samt at Inspeksjonsrobottens opptaksmuligheter gjør det mulig å vise kunden omfanget på arbeidet og behovet for rengjøringen.

Tilbudet

På bakgrunn av befaringen, inspeksjonen og samtalen med kunden kan ett komplett tilbud utferdiges.

Etterinspeksjon

Arbeidet ferdigstilles ved å inspisere de rengjorte kanalene sammen med kunden. Det anbefales at det gjøres opptak av inspeksjonen. På denne måten kan man lett sammenligne før og etterbildene av kanalsystemet.

Oppfølging

Etter den siste inspeksjonen kan det lages en serviceavtale med kunden, for på den måten opprettholde ett rent og funksjonelt ventilasjonssystem.